Utsläpp av växthusgaser

Beräkningar av utsläpp av koldioxid och övriga växthusgaser görs för Malmös geografiska område. Här redovisas både totala utsläpp och utsläpp per invånare.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt

Nyckeltal

Koldioxidutsläpp

IndikatorSE.1.2.1

Totalt koldioxidutsläpp för Malmö per sektor

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 1270 kton2018

Koldioxidutsläpp per invånare

IndikatorSE.1.2.2

Totalt koldioxidutsläpp för Malmö per sektor och per invånare

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 3,75 ton/person2018

Övriga växthusgasutsläpp RUS

IndikatorSE.1.2.10

Totalt utsläpp av övriga växthusgaser per sektor

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 99,3 kton2017

Övriga växthusgasutsläpp per invånare RUS

IndikatorSE.1.2.11

Totalt utsläpp av övriga växthusgaser per sektor och per invånare

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 0,298 ton/person2017

Fjärrvärmens koldioxidutsläpp

IndikatorSE.1.2.5

Fjärrvärmens koldioxidutsläpp i Malmö

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2012
Senaste värdet: 143 g/kWh2018

Kommunala koldioxidutsläpp

IndikatorSE.1.2.7

Utsläpp av koldioxid från den kommunala organisationen

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2015
Senaste värdet: 13,35 kton2017

Matens växthusgasutsläpp

IndikatorSE.1.2.8

Växthusgasutsläpp från mat serverad i Malmö stads verksamheter

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2002
Senaste värdet: 1,690 CO2ekv/ton2018

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per invånare år 2005

IndikatorSE.1.2.6

Totala konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp för Malmö per invånare

Senaste värdet: 13,4 ton/person2005
Senast uppdaterad: 2019-09-05
Huvudområden