Håll Sverige Rents kommunindex

Håll Sverige Rent gör årligen en enkätundersökning om kommunernas engagemang för och insatser mot nedskräpning. Info om Malmös placering hämtas från publiceringen av denna redovisning. Observera att skalan i detta diagram är omvänd, så ju bättre man är desto lägre är stapeln.

Placering i Håll Sverige Rents kommunranking

Datakälla: Håll Sverige Rent

Kommentar

Under år 2018 försämrades Malmö stads placering jämfört med året innan och placering 12 år 2015 är fortfarande den bästa placeringen Malmö haft i Håll Sverige Rents kommunindex. Tre andra skånska kommuner placerade sig på tredje, fjärde och femte plats: Ystad, Vellinge och Kävlinge. Helsingborg sjönk till plats sex men har samtliga år dessförinnan placerat sig på andra eller tredje plats och har därmed tidigare varit bäst i Skåne förutom år 2016 då Kävlinge blev tvåa.

Övriga tre av Sveriges fyra största städer försämrade också sina placeringar senaste året. De placerar sig på lite olika platser varje år men har sällan varit sämre än på tjugonde plats dock hamnade Göteborg år 2018 på plats 43.

Håll Sverige Rent har sammanställt kommunindexet sedan år 2015. Tidigare utsågs årets Håll Sverige Rent-kommun av en jury. Indexet bygger dels på kommunens deltagande i olika nätverk och kampanjer dels på en nationell enkät med frågor angående nedskräpning.

Senast uppdaterad: 2019-12-03