Hållbarhetsmärkta varor

Uppgifter från kommunens ekonomisystem har sammanställts med avseende på hållbarhetsmärkta varor inom kategorierna livsmedel, kontors- och skolmaterial samt städ, tvätt och rengöring.

Andel inköpta varor med hållbarhetsmärkning
inom kategorierna livsmedel, kontors- och skolmaterial samt städ, tvätt och rengöring

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Den hållbarhetsmärkta andelen har ökat inom alla de tre utvalda kategorierna livsmedel, kontors- och skolmaterial samt städ, tvätt och rengöring. Totalt för de tre kategorierna sammanlagt har andelen hållbarhetsmärkta varor ökat från 63 % år 2017 till drygt 65 % år 2018. Den totala inköpssumman som statistiken avser uppgår år 2017 till 253 respektive år 2018 till 259 miljoner kronor.

Livsmedel
Andelen hållbarhetsmärkta livsmedel ökade från drygt 66 % till 68 % mellan år 2017 och 2018. Statistiken avser här en total inköpssumma på 219 respektive 223 miljoner kronor för år 2017 respektive år 2018.

Städ, tvätt och rengöring
Inom kategorin städ, tvätt och rengöring har de hållbarhetsmärkta varorna ökat från 50,5 % år 2017 till drygt 51 % år 2018. Inköpssumman som statistiken avser uppgick år 2017 till 20,6 miljoner kronor och år 2018 till 22 miljoner kronor.

Kontors- och skolmaterial
Kontors- och skolmaterial är den kategori där den hållbarhetsmärkta andelen ökat mest från 28,6 % år 2017 till 41,7 % år 2018. Den totala inköpssumman har däremot inte ändrats så mycket mellan år 2017 och 2018 för denna kategori. Den uppgick till 13,2 respektive 13,6 miljoner kronor för dessa två år.

De tre kategorierna livsmedel, kontors- och skolmaterial samt städ, tvätt och rengöring har ett stort utbud av varor i det kommunala inköpssystemet. En stor andel är också hållbarhetsmärkta.

Statistiken avser beställda varor och det slutligt levererade kan därför skilja sig något om en vara ersatts eller restnoterats.

Senast uppdaterad: 2019-05-24