Inköp inom grundsortiment

Uppgifter från kommunens ekonomisystem har sammanställts med avseende på andel varor som valts ur grundsortimentet i relation till valda varor i hela sortimentet.

Andel inköpta varor från kommunens grundsortiment

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Andelen varor som valts ur grundsortimentet uppgick till 70 % år 2018 vilket är en minskning jämfört med föregående år då andelen låg på 83 %. Grundsortimentet är ett sortiment med särskilt utvalda varor som konkurrensutsatts vilket innebär ett bättre pris för den kommunala beställaren. En ökande andel varor som väljs ur grundsortimentet är därför önskvärd.

Senast uppdaterad: 2019-12-03