Andel ekologisk mjölk

Statistik på såld mängd ekologisk mjölk samt övrig mjölk har hämtats från Skånemejerier alltsedan år 2004.

Andel ekologisk mjölk av total mängd såld mjölk i Malmö

Datakälla: Skånemejerier

Kommentar

Andelen såld ekologisk mjölk har ökat under de senaste fyra åren och ligger år 2018 på 23,4 % vilket är den största andelen under den redovisade tidsperioden. För närvarande är därmed nästan en fjärdedel av all såld mjölk i Malmö, från Skånemejerier, ekologisk.

Både volymen såld ekologisk mjölk och den totala volymen mjölk minskade under år 2018. Den totala volymen såld mjölk minskade mer än den ekologiska vilket medför att andelen ekologisk mjölk ökade något.

Senast uppdaterad: 2019-04-24