Cykeltrafikutveckling

Gatukontoret i Malmö ansvarar för stadens cykelvägar och arbetet med Malmö stads cykelprogram (2012-2019). Uppgifter på cykeltrafikens utveckling har hämtats från deras uppföljning av arbetet i Cykelbokslut 2014 och 2016.

Cykeltrafikens och befolkningens utveckling i Malmö

Mätområde Datum Värde (Index)

0

Cykeltrafik

2003

100

1

Cykeltrafik

2004

103,688

2

Cykeltrafik

2005

103,973

3

Cykeltrafik

2006

104,584

4

Cykeltrafik

2007

112,191

5

Cykeltrafik

2008

124,145

6

Cykeltrafik

2009

124,264

7

Cykeltrafik

2010

132,993

8

Cykeltrafik

2011

131,093

9

Cykeltrafik

2012

146,71

10

Cykeltrafik

2013

147,755

11

Cykeltrafik

2014

155,499

12

Cykeltrafik

2015

152,268

13

Cykeltrafik

2016

165,321

14

Cykeltrafik

2017

164,715

15

Cykeltrafik

2018

181,936

16

Befolkning

2003

100

17

Befolkning

2004

100,738

18

Befolkning

2005

101,535

19

Befolkning

2006

103,396

20

Befolkning

2007

105,102

21

Befolkning

2008

107,248

22

Befolkning

2009

110,008

23

Befolkning

2010

111,899

24

Befolkning

2011

113,349

25

Befolkning

2012

115,191

26

Befolkning

2013

117,151

27

Befolkning

2014

119,065

28

Befolkning

2015

120,737

29

Befolkning

2016

122,953

30

Befolkning

2017

124,876

31

Befolkning

2018

127,002

Datakälla: Gatukontoret

Kommentar

Under år 2018 ökade cykeltrafiken återigen i de centrala delarna och sedan år 2003 har cykeltrafiken i centrala Malmö ökat med drygt 80 procent medan befolkningen under samma tid ökat med 27 procent. Det varma vädret både på våren och hösten år 2018 kan ha påverkat utvecklingen i en positiv riktning. I början av den redovisade tidsperioden följdes cykel- och befolkningsökningen åt men sedan år 2007 har utvecklingen av cykeltrafiken skett i en snabbare takt.

Cykelflödena mäts varje år i cykelvägnätet. Cykeltrafikräkningar i tre gatusnitt i centrala Malmö har studerats för att ge en samlad bild av cykeltrafikutvecklingen. Cykeltrafiken och befolkningen år 2003 har fått indexet 100 så att förändringen och skillnaden ska synas tydligare.

Dokument

Cykelbokslut 2014

Gatukontorets uppföljning av åtgärder och status för cyklingen i Malmö.