Ekologisk mjölk

Statistik på såld mängd ekologisk mjölk i Malmö har hämtats från Skånemejerier alltsedan år 1997.

Försäljning av ekologisk mjölk

Ekologisk mjölk Senaste värdet (tusen liter) Datum

0

Totalt

 4630

2018

1

Storhushåll

 2510

2018

2

Detaljhandel

 2120

2018

Datakälla: Skånemejerier

Kommentar

Den sålda mängden ekologisk mjölk minskade något under år 2018 och uppgick tilldrygt 4,6 miljoner liter, knappt 1 miljon liter lägre än 2016 års volym på 5,4 miljoner liter, vilket var den största volymen under den redovisade tidsperioden. Under år 2018 minskade försäljningen av ekologisk mjölk både inom storhushåll och detaljhandel. Storhushållen stod för 2,5 miljoner liter medan detaljhandeln stod för 2,1 miljoner liter under år 2018.

Senast uppdaterad: 2019-04-24