Ekologisk mjölk

Statistik på såld mängd ekologisk mjölk i Malmö har hämtats från Skånemejerier alltsedan år 1997.

Försäljning av ekologisk mjölk

Mätområde Datum Värde (tusen liter)

0

Totalt

1997

134

1

Totalt

1998

334

2

Totalt

1999

651

3

Totalt

2000

821

4

Totalt

2001

1080

5

Totalt

2002

1450

6

Totalt

2003

1620

7

Totalt

2004

1910

8

Totalt

2005

2000

9

Totalt

2006

2220

10

Totalt

2007

2620

11

Totalt

2008

3040

12

Totalt

2009

3200

13

Totalt

2010

3620

14

Totalt

2011

4970

15

Totalt

2012

4990

16

Totalt

2013

3680

17

Totalt

2014

3790

18

Totalt

2015

3810

19

Totalt

2016

5400

20

Totalt

2017

5040

21

Totalt

2018

4630

22

Detaljhandel

1997

110

23

Detaljhandel

1998

223

24

Detaljhandel

1999

479

25

Detaljhandel

2000

551

26

Detaljhandel

2001

742

27

Detaljhandel

2002

722

28

Detaljhandel

2003

762

29

Detaljhandel

2004

820

30

Detaljhandel

2005

883

31

Detaljhandel

2006

894

32

Detaljhandel

2007

1090

33

Detaljhandel

2008

1250

34

Detaljhandel

2009

1260

35

Detaljhandel

2010

1410

36

Detaljhandel

2011

1500

37

Detaljhandel

2012

1970

38

Detaljhandel

2013

1520

39

Detaljhandel

2014

1780

40

Detaljhandel

2015

1800

41

Detaljhandel

2016

2840

42

Detaljhandel

2017

2320

43

Detaljhandel

2018

2120

44

Storhushåll

1997

24,4

45

Storhushåll

1998

111

46

Storhushåll

1999

172

47

Storhushåll

2000

270

48

Storhushåll

2001

333

49

Storhushåll

2002

730

50

Storhushåll

2003

854

51

Storhushåll

2004

1090

52

Storhushåll

2005

1110

53

Storhushåll

2006

1320

54

Storhushåll

2007

1540

55

Storhushåll

2008

1790

56

Storhushåll

2009

1940

57

Storhushåll

2010

2220

58

Storhushåll

2011

3470

59

Storhushåll

2012

3020

60

Storhushåll

2013

2160

61

Storhushåll

2014

2010

62

Storhushåll

2015

2010

63

Storhushåll

2016

2570

64

Storhushåll

2017

2710

65

Storhushåll

2018

2510

Datakälla: Skånemejerier

Kommentar

Den sålda mängden ekologisk mjölk minskade något under år 2018 och uppgick tilldrygt 4,6 miljoner liter, knappt 1 miljon liter lägre än 2016 års volym på 5,4 miljoner liter, vilket var den största volymen under den redovisade tidsperioden. Under år 2018 minskade försäljningen av ekologisk mjölk både inom storhushåll och detaljhandel. Storhushållen stod för 2,5 miljoner liter medan detaljhandeln stod för 2,1 miljoner liter under år 2018.

Senast uppdaterad: 2019-04-24