Begränsning av näringsläckage

Jordbrukare kan få miljöstöd för olika åtgärder som minskar näringsläckaget från marken till vattnet. Bland annat erhålls miljöersättningar för fånggröda, vårbearbetning och skyddszoner. Stöden administreras av Jordbruksverket varifrån nedanstående uppgifter är hämtade. Uppgifter för år 2015-2018 från det nya Landsbygdsprogrammet finns ännu inte att tillgå.

Areal med miljöstöd för begränsat näringsläckage

Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Den totala arealen med de redovisade typerna av miljöstöd minskade drastiskt under år 2014. Endast stöd för fånggröda och skyddzon betalades ut. Stödformerna kombination, där fånggröda och vårbearbetning kombineras, samt vårbearbetning var det ingen i Malmö kommun som fick bidrag för detta år. För år 2015 finns endast uppgifter angående det äldre stödsystemet tillgängliga.

Ser man på den andel som dessa stödformer utgör av den totala jordbruksmarken så har den minskat från knappt 11 % till knappt 1 % under perioden 2001-2014.

Senast uppdaterad: 2019-09-17