Utredningskategorier i Jordbruket i Malmö ska vara hållbart

Ett nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.

"Småbiotoper i odlingslandskapet" - Antal småbiotoper med jordbruksstöd - Datakälla: Jordbruksverket

Senast uppdaterad: 2017-05-18