Vattentillgångarna ska skyddas

Malmö ska år 2020 ha en ledande roll i alla vattenråd som berör kommunen. Grundvattnet har potential som framtida vattenresurs för olika ändamål. Utförseln av näringsämnen och föroreningar till Öresund, via exempelvis de små vattendragen, ska minska.

Målstatus: Målet kan delvis uppnås Målet kan delvis uppnås

Nyckeltal

Grundvattenuttag

IndikatorMP.3.3.9

Grundvattenuttag ur Alnarpsströmmen.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1980
Senaste värdet: 6,62 Mm³2018

Vattenförbrukning

IndikatorMP.3.3.10

Total vattenförbrukning för Malmö per sektor

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2005
Senaste värdet: 26,0 Mm³2019

Badvattenkvalitet

IndikatorMP.3.3.15

Badvattenkvalitet vid kommunens badplatser i Öresund

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2008
Senaste värdet: 6 stycken2018

Avloppsreningsverkens kväveutsläpp

IndikatorMP.3.3.4

Utsläpp av totalkväve från Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk till Öresund.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 556,2 ton2018

Avloppsreningsverkens fosforutsläpp

IndikatorMP.3.3.5

Utsläpp av totalfosfor från Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk till Öresund.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 14,5 ton2018

Bräddningar

IndikatorMP.3.3.13

Volym bräddat vatten inom Malmös avloppsledningsnät

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1995
Senaste värdet: 107620 m³2018

Kväveutsläpp via vattendragen

IndikatorMP.3.3.6

Beräknad uttransport av totalkväve via fyra vattendrag till Öresund.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1999
Senaste värdet: 281 ton2018

Fosforutsläpp via vattendragen

IndikatorMP.3.3.7

Beräknad uttransport av totalfosfor via fyra vattendrag till Öresund.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1999
Senaste värdet: 5,06 ton2018

Oljeutsläpp till havet

IndikatorMP.3.3.8

Antal oljeutsläpp inom olika havsområden.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2007
Senaste värdet: 3 stycken2019

Ålgräsutbredning

IndikatorMP.3.3.3

Djuputbredning av ålgräs vid sex provtagningsplatser i Öresunds vattenområde.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1997
Senaste värdet: 7,8 meter2018

Skottäthet på ålgräs

IndikatorMP.3.3.16

Skottäthet på ålgräsängar vid tre provtagningsstationer i Öresunds vattenområde.

Trend: FörsämringFörsämring sedan 1997
Senaste värdet: 579 skott/m²2018

Skrubbskädda i Öresund

IndikatorMP.3.3.13

Medelvikt på fångade fiskar vid tre platser i Öresund

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1999
Senaste värdet: 401 gram2014

Artiklar

Utredningskategorier i Vattentillgångarna ska skyd

Fyra nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta område.

Senast uppdaterad: 2020-03-12