Badvattenkvalitet

Havs- och vattenmyndigheten sammanställer information och klassar Sveriges badplatser. Här redovisas information om Malmös inrapporterade badplatser.

Badvattenkvalitet vid kommunens badplatser i Öresund

Datakälla: Havs- och vattenmyndigheten

Kommentar

Klassificeringen på årsbasis har varierat lite under åren. Totalt sett har kvaliteten förbättrats sedan år 2008 och samtliga sex redovisade badplatser i Malmö klassades år 2018 som bra eller utmärkt kvalitet. Under säsongerna 2010 och 2011 togs inga prover på Sundspromenaden då området byggdes om och anpassades för att kunna vara en offentlig badplats.

Badvattenkvaliteten kontrolleras vid Malmös sex officiella strandbadplatser under badsäsongen. De strandbad där provtagning görs är Klagshamns badplats, Ribersborgs kallbadhus, Scaniabadplatsen, Barnviken i Sibbarp, Sibbarps kallbadhus och Sundspromenaden. Mer information om badplatserna och provtagningen finns på Havs- och vattenmyndighetens sida "badplatsen", se länken nedan.

I Sverige som helhet är 86 procent av de svenska EU-baden klassificerade som utmärkta medan 7 procent är bra. Dessa 93 procent utgör 407 klassificerade badplatser i landet.

Senast uppdaterad: 2019-05-22