Cykling

Uppgifter på cykelbanors och bilvägars längd i Malmö sammanställs årligen. Även cykeltrafikens utveckling i centrala Malmö jämfört med Malmös befolkningsutveckling redovisas.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Nyckeltal

Cykelbanor och bilvägar

IndikatorSE.4.4.1

Total längd på cykelbanor och vägar

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2000
Senaste värdet: 515 km2018

Cykeltrafikutveckling

IndikatorSE.4.4.2

Cykeltrafikens och befolkningens utveckling i Malmö

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2003
Senaste värdet: 181,936 Index2018
Senast uppdaterad: 2019-04-08
Huvudområden