Körsträckor och bilinnehav

Statistik avseende total körsträcka för Sveriges bilister samt personbilsinnehavet i landet sammanställs av Trafikanalys. Här redovisas uppgifter för Malmö kommun.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt

Nyckeltal

Körsträcka med bil

IndikatorSE.4.1.1

Total körsträcka för Malmös bilister

Trend: FörsämringFörsämring sedan 1999
Senaste värdet: 487 mil2017

Bilinnehav

IndikatorSE.4.1.2

Personbilar per 1000 invånare i Malmö

Trend: FörsämringFörsämring sedan 1974
Senaste värdet: 363 stycken2017
Senast uppdaterad: 2018-09-11
Huvudområden