Miljöbilar och förnybara bränslen

Trafikanalys sammanställer årligen uppgifter om personbilar i trafik och nybilsregistrering i Sverige. Här redovisas miljöbilsandelar och även drivmedelsfördelningen i Malmö.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt

Nyckeltal

Miljöbilsinnehav

IndikatorSE.4.2.1

Andel miljöbilar av det totala bilinnehavet i Malmö

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2013
Senaste värdet: 6 %2017

Drivmedelstyper i fordonsflottan

IndikatorSE.4.2.2

Personbilstyper i Malmö med avseende på drivmedel

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2010
Senaste värdet: 8,49 %2018

Miljöbilar i nybilsregistreringen

IndikatorSE.4.2.3

Andel miljöbilar i nybilsförsäljningen i Malmö

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2011
Senaste värdet: 15,1954 %2017

Drivmedelstyper i nybilsregistreringen

IndikatorSE.4.2.4

Personbilstyper i nybilsregistreringen i Malmö med avseende på drivmedel

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2010
Senaste värdet: 8,96 %2018

Kommunala miljöfordon

IndikatorSE.4.2.5

Total andel kommunala miljöfordon

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2011
Senaste värdet: 91,4 %2018
Senast uppdaterad: 2019-10-02
Huvudområden