Gå direkt till sidans innehåll

Hushållsavfall per invånare

Nyckeltal SE.11.1.1

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur mycket avfall som samlas in. Nedanstående statistik är hämtad från deras uppföljningar.

Total mängd insamlat hushållsavfall per invånare

Datakälla: VA SYD
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2000
Senaste värdet:
473 kg/person (2020)
Utgångsvärde:
474 kg/person (2000)

Kommentar

Den totala mängden hushållsavfall per invånare i Malmö minskade under år 2020 och uppgick till 473 kg/person, vilket är en något lägre mängd än år 2000, då den redovisade mätserien startar. Jämfört med år 2007, då mängden insamlat hushållsavfall var som störst under den redovisade perioden, har mängden minskat med 15,8 procent. Denna minskning beror till stor del på att de totala avfallsmängderna inte har ökat i samma utsträckning som Malmös befolkningsökning, vilken uppgått till cirka 5000 personer årligen alltsedan år 2006.

De utsorterade fraktionerna har ökat under åren och här redovisas nu tretton stycken. Uppgifter på förpackningar och tidningar samt övrigt, vilket främst är loppissaker, finns från och med år 2002. År 2007 börjar gips sorteras ur separat medan matavfall och avloppsslam tillkommer år 2010.

Senast uppdaterad: 2022-05-12