Hushållsavfall per invånare

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur mycket avfall som samlas in. Nedanstående statistik är hämtad från deras uppföljningar.

Total mängd insamlat hushållsavfall per invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/person)

0

Totalt

2000

474

1

Totalt

2001

489

2

Totalt

2002

496

3

Totalt

2003

500

4

Totalt

2004

514

5

Totalt

2005

526

6

Totalt

2006

547

7

Totalt

2007

562

8

Totalt

2008

535

9

Totalt

2009

508

10

Totalt

2010

507

11

Totalt

2011

518

12

Totalt

2012

496

13

Totalt

2013

492

14

Totalt

2014

509

15

Totalt

2015

491

16

Totalt

2016

484

17

Totalt

2017

496

18

Totalt

2018

485

19

Totalt

2019

474

20

Totalt

2020

473

21

Restavfall

2000

267

22

Restavfall

2001

264

23

Restavfall

2002

265

24

Restavfall

2003

261

25

Restavfall

2004

267

26

Restavfall

2005

266

27

Restavfall

2006

272

28

Restavfall

2007

274

29

Restavfall

2008

262

30

Restavfall

2009

252

31

Restavfall

2010

243

32

Restavfall

2011

257

33

Restavfall

2012

247

34

Restavfall

2013

234

35

Restavfall

2014

222

36

Restavfall

2015

216

37

Restavfall

2016

211

38

Restavfall

2017

208

39

Restavfall

2018

202

40

Restavfall

2019

191

41

Restavfall

2020

178

42

Matavfall

2000

0,00

43

Matavfall

2001

0,00

44

Matavfall

2002

0,00

45

Matavfall

2003

0,00

46

Matavfall

2004

0,00

47

Matavfall

2005

0,00

48

Matavfall

2006

0,00

49

Matavfall

2007

0,00

50

Matavfall

2008

0,00

51

Matavfall

2009

0,00

52

Matavfall

2010

5,20

53

Matavfall

2011

8,92

54

Matavfall

2012

13,0

55

Matavfall

2013

23,8

56

Matavfall

2014

32,5

57

Matavfall

2015

35,4

58

Matavfall

2016

40,7

59

Matavfall

2017

41,5

60

Matavfall

2018

41,6

61

Matavfall

2019

44,0

62

Matavfall

2020

42,9

63

Grovavfall

2000

88,9

64

Grovavfall

2001

73,4

65

Grovavfall

2002

67,8

66

Grovavfall

2003

69,2

67

Grovavfall

2004

67,2

68

Grovavfall

2005

75,6

69

Grovavfall

2006

79,7

70

Grovavfall

2007

81,9

71

Grovavfall

2008

79,2

72

Grovavfall

2009

72,7

73

Grovavfall

2010

69,6

74

Grovavfall

2011

58,1

75

Grovavfall

2012

54,5

76

Grovavfall

2013

50,9

77

Grovavfall

2014

61,2

78

Grovavfall

2015

56,6

79

Grovavfall

2016

56,3

80

Grovavfall

2017

58,9

81

Grovavfall

2018

57,2

82

Grovavfall

2019

58,5

83

Grovavfall

2020

56,1

84

Trädgårdsavfall

2000

35,9

85

Trädgårdsavfall

2001

37,7

86

Trädgårdsavfall

2002

40,7

87

Trädgårdsavfall

2003

42,0

88

Trädgårdsavfall

2004

40,8

89

Trädgårdsavfall

2005

40,2

90

Trädgårdsavfall

2006

41,0

91

Trädgårdsavfall

2007

44,2

92

Trädgårdsavfall

2008

39,7

93

Trädgårdsavfall

2009

41,1

94

Trädgårdsavfall

2010

36,5

95

Trädgårdsavfall

2011

38,8

96

Trädgårdsavfall

2012

34,3

97

Trädgårdsavfall

2013

35,1

98

Trädgårdsavfall

2014

36,4

99

Trädgårdsavfall

2015

34,8

100

Trädgårdsavfall

2016

35,4

101

Trädgårdsavfall

2017

36,2

102

Trädgårdsavfall

2018

29,8

103

Trädgårdsavfall

2019

34,9

104

Trädgårdsavfall

2020

36,1

105

Elavfall

2000

0,81

106

Elavfall

2001

0,95

107

Elavfall

2002

5,93

108

Elavfall

2003

7,21

109

Elavfall

2004

8,81

110

Elavfall

2005

12,0

111

Elavfall

2006

12,1

112

Elavfall

2007

11,0

113

Elavfall

2008

8,48

114

Elavfall

2009

9,12

115

Elavfall

2010

9,58

116

Elavfall

2011

9,73

117

Elavfall

2012

8,72

118

Elavfall

2013

8,44

119

Elavfall

2014

8,63

120

Elavfall

2015

7,30

121

Elavfall

2016

6,91

122

Elavfall

2017

6,98

123

Elavfall

2018

6,70

124

Elavfall

2019

9,56

125

Elavfall

2020

10,0

126

Skrot

2000

5,14

127

Skrot

2001

5,72

128

Skrot

2002

4,11

129

Skrot

2003

4,31

130

Skrot

2004

4,69

131

Skrot

2005

5,29

132

Skrot

2006

6,89

133

Skrot

2007

5,46

134

Skrot

2008

5,40

135

Skrot

2009

5,30

136

Skrot

2010

4,93

137

Skrot

2011

5,66

138

Skrot

2012

4,83

139

Skrot

2013

5,27

140

Skrot

2014

5,58

141

Skrot

2015

5,70

142

Skrot

2016

5,11

143

Skrot

2017

6,41

144

Skrot

2018

6,60

145

Skrot

2019

6,40

146

Skrot

2020

6,52

147

Farligt avfall

2000

1,36

148

Farligt avfall

2001

1,48

149

Farligt avfall

2002

1,63

150

Farligt avfall

2003

1,43

151

Farligt avfall

2004

1,43

152

Farligt avfall

2005

1,34

153

Farligt avfall

2006

1,36

154

Farligt avfall

2007

1,45

155

Farligt avfall

2008

1,45

156

Farligt avfall

2009

1,39

157

Farligt avfall

2010

1,27

158

Farligt avfall

2011

1,05

159

Farligt avfall

2012

1,02

160

Farligt avfall

2013

1,07

161

Farligt avfall

2014

0,97

162

Farligt avfall

2015

0,90

163

Farligt avfall

2016

0,51

164

Farligt avfall

2017

0,81

165

Farligt avfall

2018

1,00

166

Farligt avfall

2019

1,00

167

Farligt avfall

2020

1,00

168

Trä och virke

2000

6,58

169

Trä och virke

2001

5,46

170

Trä och virke

2002

6,15

171

Trä och virke

2003

6,10

172

Trä och virke

2004

13,1

173

Trä och virke

2005

19,0

174

Trä och virke

2006

22,3

175

Trä och virke

2007

23,6

176

Trä och virke

2008

22,3

177

Trä och virke

2009

22,1

178

Trä och virke

2010

22,5

179

Trä och virke

2011

22,2

180

Trä och virke

2012

21,3

181

Trä och virke

2013

20,8

182

Trä och virke

2014

22,5

183

Trä och virke

2015

25,4

184

Trä och virke

2016

23,7

185

Trä och virke

2017

26,6

186

Trä och virke

2018

26,9

187

Trä och virke

2019

27,2

188

Trä och virke

2020

27,8

189

Brännbart avfall

2000

15,7

190

Brännbart avfall

2001

20,2

191

Brännbart avfall

2002

24,7

192

Brännbart avfall

2003

24,9

193

Brännbart avfall

2004

19,3

194

Brännbart avfall

2005

19,1

195

Brännbart avfall

2006

21,7

196

Brännbart avfall

2007

25,1

197

Brännbart avfall

2008

25,4

198

Brännbart avfall

2009

25,7

199

Brännbart avfall

2010

27,9

200

Brännbart avfall

2011

31,7

201

Brännbart avfall

2012

34,0

202

Brännbart avfall

2013

31,3

203

Brännbart avfall

2014

41,2

204

Brännbart avfall

2015

26,2

205

Brännbart avfall

2016

27,3

206

Brännbart avfall

2017

43,9

207

Brännbart avfall

2018

45,9

208

Brännbart avfall

2019

29,9

209

Brännbart avfall

2020

32,9

210

Gips

2000

0,00

211

Gips

2001

0,00

212

Gips

2002

0,00

213

Gips

2003

0,00

214

Gips

2004

0,00

215

Gips

2005

0,00

216

Gips

2006

0,00

217

Gips

2007

1,44

218

Gips

2008

1,67

219

Gips

2009

2,14

220

Gips

2010

1,96

221

Gips

2011

2,01

222

Gips

2012

2,36

223

Gips

2013

2,32

224

Gips

2014

2,21

225

Gips

2015

2,30

226

Gips

2016

2,13

227

Gips

2017

2,58

228

Gips

2018

1,20

229

Gips

2019

2,00

230

Gips

2020

1,68

231

Avloppsslam

2000

0,00

232

Avloppsslam

2001

0,00

233

Avloppsslam

2002

0,00

234

Avloppsslam

2003

0,00

235

Avloppsslam

2004

0,00

236

Avloppsslam

2005

0,00

237

Avloppsslam

2006

0,00

238

Avloppsslam

2007

0,00

239

Avloppsslam

2008

0,00

240

Avloppsslam

2009

0,00

241

Avloppsslam

2010

10,9

242

Avloppsslam

2011

9,14

243

Avloppsslam

2012

8,01

244

Avloppsslam

2013

10,5

245

Avloppsslam

2014

12,4

246

Avloppsslam

2015

15,5

247

Avloppsslam

2016

15,8

248

Avloppsslam

2017

12,4

249

Avloppsslam

2018

14,2

250

Avloppsslam

2019

13,3

251

Avloppsslam

2020

13,1

252

Förpackningar och tidningar

2000

52,8

253

Övrigt (loppis)

2000

0,00

254

Övrigt (loppis)

2001

0,00

255

Förpackningar och tidningar

2001

80,3

256

Förpackningar och tidningar

2002

79,8

257

Övrigt (loppis)

2002

0,12

258

Övrigt (loppis)

2003

0,31

259

Förpackningar och tidningar

2003

83,0

260

Förpackningar och tidningar

2004

91,3

261

Övrigt (loppis)

2004

0,47

262

Övrigt (loppis)

2005

0,97

263

Förpackningar och tidningar

2005

85,8

264

Förpackningar och tidningar

2006

89,4

265

Övrigt (loppis)

2006

1,05

266

Övrigt (loppis)

2007

1,06

267

Förpackningar och tidningar

2007

92,7

268

Förpackningar och tidningar

2008

88,5

269

Övrigt (loppis)

2008

0,83

270

Övrigt (loppis)

2009

1,00

271

Förpackningar och tidningar

2009

76,4

272

Förpackningar och tidningar

2010

71,8

273

Övrigt (loppis)

2010

1,19

274

Övrigt (loppis)

2011

1,14

275

Förpackningar och tidningar

2011

72,1

276

Förpackningar och tidningar

2012

66,9

277

Övrigt (loppis)

2012

0,00

278

Övrigt (loppis)

2013

1,33

279

Förpackningar och tidningar

2013

67,0

280

Förpackningar och tidningar

2014

62,6

281

Övrigt (loppis)

2014

1,17

282

Övrigt (loppis)

2015

0,90

283

Förpackningar och tidningar

2015

64,4

284

Förpackningar och tidningar

2016

58,5

285

Övrigt (loppis)

2016

0,92

286

Övrigt (loppis)

2017

0,00

287

Förpackningar och tidningar

2017

52,6

288

Förpackningar och tidningar

2018

51,3

289

Övrigt (loppis)

2018

0,00

290

Övrigt (loppis)

2019

0,50

291

Förpackningar och tidningar

2019

55,4

292

Förpackningar och tidningar

2020

66,7

293

Övrigt (loppis)

2020

0,00

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Den totala mängden hushållsavfall per invånare i Malmö minskade under år 2020 och uppgick till 473 kg/person, vilket är en något lägre mängd än år 2000, då den redovisade mätserien startar. Jämfört med år 2007, då mängden insamlat hushållsavfall var som störst under den redovisade perioden, har mängden minskat med 15,8 procent. Denna minskning beror till stor del på att de totala avfallsmängderna inte har ökat i samma utsträckning som Malmös befolkningsökning, vilken uppgått till cirka 5000 personer årligen alltsedan år 2006.

De utsorterade fraktionerna har ökat under åren och här redovisas nu tretton stycken. Uppgifter på förpackningar och tidningar samt övrigt, vilket främst är loppissaker, finns från och med år 2002. År 2007 börjar gips sorteras ur separat medan matavfall och avloppsslam tillkommer år 2010.

Nyckeltal SE.11.1.1
Senast uppdaterad: 2021-05-31