Gå direkt till sidans innehåll

Hushållsavfall

Nyckeltal SE.11.1.2

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur mycket avfall som samlas in. Nedanstående statistik är hämtad från deras uppföljningar.

Total mängd insamlat hushållsavfall

Datakälla: VA SYD
Trend:
Försämring Försämring sedan 2000
Senaste värdet:
164 kton (2020)
Utgångsvärde:
123 kton (2000)

Kommentar

Den totala mängden insamlat hushållsavfall i Malmö ökade under år 2020, jämfört med året innan, och låg på 164 tusen ton. Totalt sett har mängden hushållsavfall varierat mellan 150 och 166 tusen ton sedan år 2006. De senaste tre åren har mängden minskat något efter en hittills högsta mängd år 2017. Jämfört med år 2000 har den totala mängden insamlat hushållsavfall ökat med nästan 34 procent år 2020.

De utsorterade fraktionerna har ökat under åren och här redovisas nu tretton stycken. Uppgifter på förpackningar och tidningar samt övrigt, vilket främst är loppissaker, finns från och med år 2002. År 2007 börjar gips sorteras ur separat medan matavfall och avloppsslam tillkommer år 2010.

Senast uppdaterad: 2022-05-12