Återvinning av avfall

Avfall Sveriges sammanställer statistik avseende avfallsinsamling och behandlingsmetoder i Sverige. Redovisad statistik är hämtad därifrån.

Andel hushållsavfall som återvinns

Datakälla: VA SYD och Avfall Sverige
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2013.
Senaste värdet:
39,8 % (2020).
Utgångsvärde:
38,0 % (2013).

Kommentar

Under år 2020 ökade andelen avfall från Malmö som återvinns genom materialåtervinning medan andelen som återvinns genom biologisk återvinning minskade något jämfört med året innan. Materialåtervinningen utgör år 2020 en andel på 21,6 procent medan den biologiska återvinningen utgör 18,2 procent. Detta motsvarar sammantaget nivån "mindre god uthållighet" enligt Avfall Sveriges utvärderingskriterier.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket god uthållighet

>60,0 %

1

 God uthållighet

50,0–60,0 %

2

 Mindre god uthållighet

30,0–50,0 %

3

 Dålig uthållighet

<30,0 %

Nyckeltal SE.11.2.2
Senast uppdaterad: 2021-06-01