Håll Sverige Rents kommunindex

Håll Sverige Rent gör årligen en enkätundersökning om kommunernas engagemang för och insatser mot nedskräpning. Info om Malmös placering hämtas från publiceringen av denna redovisning.

Placering i Håll Sverige Rents kommunranking

Datakälla: Håll Sverige Rent
Trend:
Försämring Försämring sedan 2015.
Senaste värdet:
26 placering (2020).
Utgångsvärde:
12 placering (2015).

Kommentar

Under år 2020 förbättrades Malmö stads placering jämfört med året innan och Malmö hamnade på plats 26 bland Sveriges kommuner. Placering 12 år 2015 är fortfarande den bästa placeringen Malmö haft i Håll Sverige Rents kommunindex. Fyra andra skånska kommuner placerade sig på femte till åttonde och plats: Ystad, Hässleholm, Kävlinge och Lomma. Sjöbo, Vellinge och Helsingborg hamnade på plats 10, 11 respektive 13. Lund sjönk till plats 115 vilket är den sämsta placering de haft genom åren.

Stockholm förbättrade också sin placering det senaste året och hamnade på plats 20. Övriga två av Sveriges fyra största städer försämrade sina placeringar detta år. De placerar sig på lite olika platser varje år och Göteborg har sällan varit sämre än på tjugonde plats men fick år 2020 plats 25, dock hamnade de år 2018 på plats 43. Uppsala har tidigare år inte varit sämre än på plats 18 men hamnade i år på plats 28.

Håll Sverige Rent har sammanställt kommunindexet sedan år 2015. Tidigare utsågs årets Håll Sverige Rent-kommun av en jury. Indexet bygger dels på kommunens deltagande i olika nätverk och kampanjer dels på en nationell enkät med frågor angående nedskräpning.

Nyckeltal SE.11.2.6
Senast uppdaterad: 2021-05-31