Avfall och återvinning

Avfall uppstår i dagens samhälle på många områden. I Sverige lever vi idag som om vi hade naturresurser motsvarande fyra jordklot. Dagens resurshantering ger upphov till stora avfallsmängder.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

På fokusområdet "avfallsmängder" bedöms tillståndet vara varken bra eller dåligt då de totala hushållsavfallsmängderna fortfarande ligger på en hög nivå medan restavfallsmängderna har börjat minska.

På fokusområdet "behandling och materialåtervinning" bedöms tillståndet vara övervägande dåligt då materialåtervinningen minskar och en mindre andel förpackning lämnas till återvinning än vad som slängs i soppåsen och bränns. Däremot ökar matavfallsinsamlingen medan trenden för matsvinnet är något osäker.

På ett fokusområde bedöms tillståndet som varken bra eller dåligt och på det andra som övervägande dåligt. Då delar av avfallsmängderna har börjat minska, även om återvinningen inte fungerar optimalt, bedöms sammantaget därmed att tillståndet på temaområdet "avfall och återvinning" är varken bra eller dåligt.

Eftersom ungefär lika många nyckeltal utvecklas positivt som negativt inom temaområdet så bedöms temaområdet "avfall och återvinning" ha varken en positiv eller negativ trend.

Huvudområde SE.11
Senast uppdaterad: 2020-10-06