Avfall och återvinning

Avfall uppstår i dagens samhälle på många områden. I Sverige lever vi idag som om vi hade naturresurser motsvarande fyra jordklot. Dagens resurshantering ger upphov till stora avfallsmängder.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

På fokusområdet "avfallsmängder" bedöms tillståndet vara varken bra eller dåligt då de totala hushållsavfallsmängderna fortfarande ligger på en hög nivå medan restavfallsmängderna har börjat minska.

På fokusområdet "behandling och materialåtervinning" bedöms tillståndet vara varken bra eller dåligt då materialåtervinningen endast ökar något och en mindre andel förpackning lämnas till återvinning än vad som slängs i soppåsen och bränns. Däremot ökar matavfallsinsamlingen medan matsvinnet minskar vilket båda är positiva trender.

På båda fokusområdena bedöms tillståndet som varken bra eller dåligt. Då delar av avfallsmängderna har börjat minska, även om återvinningen inte fungerar optimalt, bedöms sammantaget därmed att tillståndet på temaområdet "avfall och återvinning" är varken bra eller dåligt.

Eftersom fler nyckeltal utvecklas positivt än negativt inom temaområdet så bedöms temaområdet "avfall och återvinning" ha en positiv trend.

Huvudområde SE.11
Senast uppdaterad: 2021-06-03