Besvär av buller

Människors upplevda besvär av buller har undersökts genom enkäten "Folkhälsa i Skåne" vid fyra tillfällen sedan år 2000. Här visas statistik avseende besvär av olika ljudföroreningar såsom trafikbuller och annat störande ljud.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt

Nyckeltal

Störande ljud

IndikatorSE.5.2.1

Malmöbornas upplevelse av störande ljud i omgivningen kring boendet

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2004
Senaste värdet: 64,6 %2012

Vägtrafikbuller

IndikatorSE.5.2.2

Malmöbornas besvär av vägtrafikbuller i eller i närheten av bostaden

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 45,1 %2012

Tågtrafikbuller

IndikatorSE.5.2.3

Malmöbornas besvär av tågtrafikbuller i eller i närheten av bostaden

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 82,2 %2012

Flygtrafikbuller

IndikatorSE.5.2.4

Malmöbornas besvär av flygtrafikbuller i eller i närheten av bostaden

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 83,5 %2012
Senast uppdaterad: 2019-09-11
Huvudområden