Buller

Buller är den typ av ljud som känns störande och som en helst vill slippa. Vad som uppfattas som buller är olika från person till person. Buller är den miljöstörning som drabbar flest personer i samhället.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt

På fokusområdet "trafikbuller" bedöms tillståndet vara övervägande dåligt då nyckeltalen trafikbullerexponering uppvisar både positiva och negativa trender medan nyckeltalen, förskolor/skolor med dålig ljudmiljö utomhus och "lugna" områden visar svagt positiva trender, dock har analyserna ej utförts på samma sätt genom åren. Nyckeltalet över genomförda bullerskyddsåtgärder visar också negativ trend i Malmö.

På fokusområdet "besvär av buller" bedöms tillståndet också vara övervägande dåligt då nyckeltalet, störande ljud, uppvisar svagt positiv trend medan de övriga tre, väg-, tåg- och flygtrafikbuller, uppvisar negativa trender.

På fokusområdet "tysta områden" bedöms tillståndet även vara övervägande dåligt då nyckeltalen, ljudnivå och maxljudnivå i tysta stadsmiljöer, uppvisar negativa trender, ett nyckeltal, ljudnivån i tysta ytterområden, visar ingen förändring och det fjärde nyckeltalet, maxljudnivån i tysta ytterområden, visar en positiv trend.

På samtliga tre fokusområden bedöms tillståndet vara övervägande dåligt och tillståndet på temaområdet "buller" bedöms därför som övervägande dåligt.

Eftersom de flesta nyckeltal utvecklas negativt inom temaområdet så bedöms temaområdet "buller" ha en negativ trend. Dessutom är trenden för många av nyckeltalen, som utvecklas positivt, endast svagt positiv vilket innebär att förändringen sker alltför sakta.

Huvudområde SE.5
Senast uppdaterad: 2021-04-21