Trafikbuller

Statistik baserat på de tre bullerkartläggningar som utförts i Malmö redovisas här. Malmöbornas trafikbullerexponering, ljudmiljön utomhus på förskolor, skolor och gröna områden samt boende som berörs av bullerskyddsåtgärder visas.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt

Nyckeltal

Vägtrafikbullerexponering

IndikatorSE.5.1.5

Vägtrafikbullerexponerade över riktvärden.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2012
Senaste värdet: 42500 personer2017

Tågtrafikbullerexponering

IndikatorSE.5.1.6

Tågtrafikbullerexponerade över riktvärden.

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2012
Senaste värdet: 9500 personer2017

Förskolor/skolor med dålig ljudmiljö utomhus

IndikatorSE.5.1.5

Antal förskolor och grundskolor där bullerriktvärdena inte klaras.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2007
Senaste värdet: 86 stycken2017

"Lugna" grönområden

IndikatorSE.5.1.3

Andel parker och rekreationsområden med godkänd ljudmiljö.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2007
Senaste värdet: 55,56 %2017

Bullerskyddsåtgärder

IndikatorSE.5.1.4

Antal boende i Malmö berörda av genomförda bullerskyddsåtgärder

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2009
Senaste värdet: 90 stycken2017
Senast uppdaterad: 2019-10-11
Huvudområden