Ljudnivå i tysta stadsmiljöer

Ljudmiljön på ett antal utvalda platser i Malmö har kartlagts vid fyra tillfällen sedan år 1998. Här redovisas mätningarna vid de mest centrala platserna i staden.

Ekvivalent ljudnivå i tysta stadsmiljöer i Malmö

Datakälla: Miljöförvaltningen
Trend:
Försämring Försämring sedan 1998.
Senaste värdet:
52,5 dBA (2015).
Utgångsvärde:
51,5 dBA (1998).

Kommentar

Totalt sett har den ekvivalenta ljudnivån ökat lite i de centralt belägna tysta stadsmiljöerna i Malmö sedan år 1998. Skillnader i tidpunkt för mätningen, på året och på dagen, samt olika väderförutsättningar påverkar resultatet. Undersökningarna ger ändå en uppfattning av samhällsbullret på platserna.

De undersökta platserna valdes ut för att representera områden där ostördheten från stadsbuller bedömdes vara en del av upplevelsen. För ytterligare information om mätningarna och förhållandena vid mättillfällena se rapporterna nedan.

Nyckeltal SE.5.3.1
Senast uppdaterad: 2019-10-11