Ljudnivå i tysta ytterområden

Ljudmiljön på ett antal utvalda platser i Malmö har kartlagts vid fyra tillfällen sedan år 1998. Här redovisas mätningarna vid platserna i de yttre områdena i kommunen.

Ekvivalent ljudnivå i tysta ytterområden i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (dBA)

0

Totalt medel

2005

43,875

1

Totalt medel

2015

43,875

2

Käglinge rekreationsområde 1

1998

42

3

Käglinge rekreationsområde 1

2000

48

4

Käglinge rekreationsområde 1

2005

35

5

Käglinge rekreationsområde 1

2015

40

6

Käglinge rekreationsområde 2

2005

41

7

Käglinge rekreationsområde 2

2015

36

8

Klagshamns badplats

2005

55

9

Klagshamns badplats

2015

43

10

Klagshamns udde

2005

49

11

Klagshamns udde

2015

46

12

Båtsmansgränd

2005

44

13

Båtsmansgränd

2015

46

14

Gyllins trädgård

2005

39

15

Gyllins trädgård

2015

47

16

Husie mosse

2005

47

17

Husie mosse

2015

55

18

Almåsa koloniområde

2005

41

19

Almåsa koloniområde

2015

38

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Alla mätplatser utom en, i Käglinge rekreationsområde, tillkom år 2005 då undersökningen utökades med fler platser i de yttre delarna av kommunen. Totalt sett ligger den ekvivalenta ljudnivån på samma nivå år 2015 som år 2005 i de yttre tysta områdena i Malmö. Skillnader i tidpunkt för mätningen, på året och på dagen, samt olika väderförutsättningar påverkar resultatet. Undersökningarna ger ändå en uppfattning av samhällsbullret på platserna.

De undersökta platserna valdes ut för att representera områden där ostördheten från stadsbuller bedömdes vara en del av upplevelsen. För ytterligare information om mätningarna och förhållandena vid mättillfällena se rapporterna nedan.

Indikator SE.5.3.2
Senast uppdaterad: 2019-10-11