Maxljudnivå i tysta stadsmiljöer

Ljudmiljön på ett antal utvalda platser i Malmö har kartlagts vid fyra tillfällen sedan år 1998. Här redovisas mätningarna vid de mest centrala platserna i staden.

Maxljudnivå i tysta stadsmiljöer i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (dBA)

0

Totalt medel

1998

63,375

1

Totalt medel

2000

67,875

2

Totalt medel

2005

67,875

3

Totalt medel

2015

67,875

4

Pildammsparken 1

1998

61

5

Pildammsparken 1

2000

61

6

Pildammsparken 1

2005

77

7

Pildammsparken 1

2015

65

8

Pildammsparken 2

1998

70

9

Pildammsparken 2

2000

68

10

Pildammsparken 2

2005

63

11

Pildammsparken 2

2015

64

12

Slottsparken

1998

61

13

Slottsparken

2000

72

14

Slottsparken

2005

70

15

Slottsparken

2015

72

16

Kungsparken

1998

64

17

Kungsparken

2000

71

18

Kungsparken

2005

72

19

Kungsparken

2015

68

20

Beijers park

1998

62

21

Beijers park

2000

67

22

Beijers park

2005

69

23

Beijers park

2015

71

24

Bulltofta rekreationsområde

1998

65

25

Bulltofta rekreationsområde

2000

64

26

Bulltofta rekreationsområde

2005

61

27

Bulltofta rekreationsområde

2015

64

28

Rosengårdsfältet

1998

63

29

Rosengårdsfältet

2000

61

30

Rosengårdsfältet

2005

67

31

Rosengårdsfältet

2015

76

32

Kroksbäcksparken

1998

61

33

Kroksbäcksparken

2000

79

34

Kroksbäcksparken

2005

64

35

Kroksbäcksparken

2015

63

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Totalt sett var den maximala ljudnivån som lägst år 1998 i de centrala stadsmiljöerna i Malmö. Vi de tre senare mättillfällena har den maximala ljudnivån totalt sett legat på samma nivå men med stora individuella skillnader mellan mätplatserna. Skillnader i tidpunkt för mätningen, på året och på dagen, samt olika väderförutsättningar påverkar resultatet. Även speciella händelser, såsom soptömning, kranbilar, hundskall, flygplan m.m ger på en del platser vid vissa tillfällen stora utslag på mätningarna. Undersökningarna ger ändå en uppfattning av samhällsbullret på platserna.

De undersökta platserna valdes ut för att representera områden där ostördheten från stadsbuller bedömdes vara en del av upplevelsen. För ytterligare information om mätningarna och förhållandena vid mättillfällena se rapporterna nedan.

Nyckeltal SE.5.3.3
Senast uppdaterad: 2019-10-11