Förnybar kommunal energi

Stadsfastigheter äger produktionsanläggningar för förnybar energi - solvärmeanläggningar, solcellsanläggningar och vindkraftsanläggningar. Diagrammet baseras på driftsdata från anläggningarna.

Förnybar energi producerad av Malmö stad

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2006.
Senaste värdet:
18515 MWh (2020).
Utgångsvärde:
111 MWh (2006).

Kommentar

Den förnybara energin från de kommunala anläggningarna ökade totalt sett med 9 procent mellan år 2019 och 2020 och uppgick totalt sett till drygt 17 200 MWh. De kommunala solcellsanläggningarna och vindkraftverken ökade sin produktion av förnybar energi under år 2020 jämfört med året innan medan solvärmeanläggningarna minskade sin produktion något. Vindkraftverket i Sundsvall producerade energi under hela åren 2015-2020 och vindkraftverket i Kristinehamn togs över år 2017 vilket avspeglar sig tydligt i diagrammet.

Variationer i antalet soltimmar har stor betydelse för hur mycket energi som produceras. Många av solvärmeanläggningarna har haft problem med driftstörningar vilket också påverkar produktionen. Några anläggningar har även varit uttjänta och tagits ur drift under senare år.

Vindkraftsanläggningen i Sundsvall, som Malmö stad köpt in, producerade under år 2014 energi till kommunen endast under december månad. Anläggningen i Malmö som producerade lite energi under år 2009 havererade och ersattes inte av något nytt vindkraftverk, därför finns ingen data för år 2010 och fram till och med år 2013.

Nyckeltal SE.3.3.2
Senast uppdaterad: 2021-02-09