Energianvändning

Statistik sammanställs årligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) avseende den totala användningen av energi i Sverige. Här redovisas både den totala energianvändningen och per invånare inom Malmös geografiska område.

Status: Tillståndet för området är övervägande bra Tillståndet för området är övervägande bra

Nyckeltal

Energianvändning

IndikatorSE.3.1.1

Total energianvändning för Malmö per sektor

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 6580 GWh2018

Energianvändning per invånare

IndikatorSE.3.1.2

Total energianvändning för Malmö per sektor och per invånare

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2004
Senaste värdet: 19,39 MWh/person2018
Senast uppdaterad: 2020-03-12
Huvudområden