Energianvändning

Statistik sammanställs årligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) avseende den totala användningen av energi i Sverige. Här redovisas både den totala energianvändningen och per invånare inom Malmös geografiska område.

Status: Tillståndet för området är övervägande bra Tillståndet för området är övervägande bra
Delområde SE.3.1
Senast uppdaterad: 2021-02-25