Information om målvärde

Information om hur målvärdet beräknats

Målvärdet är ett medelvärde av energianvändningen per person under åren 2001-2005 (27,1 MWh/person) med en 20%-ig minskning.

Då endast årtal och inte värden i dagsläget kan sättas som start för trendberäkning i Miljöbarometern har 2004 valts som startår eftersom det värdet ligger närmast det beräknade utgångsvärdet (27,1 MWh/person utgångsvärde - 26,5 MWh/person år 2004).

Artikel SE.3.1.2.1
Senast uppdaterad: 2020-03-12