Fjärrvärmens fossilinnehåll

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige samlar statistik från fjärrvärmeleverantörerna i landet. De redovisade uppgifterna nedan är hämtade från deras redovisning och avser endast den ej miljömärkta fjärrvärmen.

Andel fossilt bränsle i fjärrvärmen i Malmö

Datakälla: Energiföretagen Sverige
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2012.
Senaste värdet:
0,1 % (2020).
Utgångsvärde:
36 % (2012).

Kommentar

Det fossila bränslets andel av den ej förnybara fjärrvärmen i Malmö minskade avsevärt under år 2020 och uppgår nu endast till 0,1 procent, vilket var den lägsta andelen under den redovisade perioden. Många andra kommuners fjärrvärmeleverantörer minskar också den fossila andelen i stor omfattning, vilket kan utläsas av diagrammet.

Bränslemixen, det som eldas för att tillföra värme till fjärrvärmesystemet, består i Malmö till 0,1 procent av eldningsolja. I Göteborg utgörs 1,1 procent av naturgas samt 0,1 procent eldningsolja och i Stockholm utgörs 0,6 procent av eldningsolja samt 0,02 procent av stenkol. Västerås bränslemix innehåller 0,7 procent fossil eldningsolja men även 0,4 procent torv. I Lund var 0,2 procent av bränslemixen fossil år 2020.

Många värmeleverantörer erbjuder även förnybar eller miljömärkt fjärrvärme. Här redovisas endast andelen fossila bränslen i den "vanliga" fjärrvärmen.

Nyckeltal SE.3.2.4
Senast uppdaterad: 2021-07-15