Förnybar energi från sol, vindkraft och biogas

Ett flertal aktörer genererar förnybar energi inom kommunens gränser. Här redovisas en sammanställning av tillgänglig statistik avseende sol, vindkraft och biogas.

Förnybar energi inom Malmös geografiska område

Rad-id Mätområde Datum Värde (MWh)

0

Totalt

2001

53820

1

Totalt

2002

61390

2

Totalt

2003

59910

3

Totalt

2004

56030

4

Totalt

2005

58000

5

Totalt

2006

58510

6

Totalt

2007

61320

7

Totalt

2008

392100

8

Totalt

2009

387700

9

Totalt

2010

367100

10

Totalt

2011

412500

11

Totalt

2012

404200

12

Totalt

2013

337200

13

Totalt

2014

405400

14

Totalt

2015

435100

15

Totalt

2016

366100

16

Totalt

2017

416500

17

Totalt

2018

349800

18

Totalt

2019

382000

19

Vindkraft

2001

382,0

20

Vindkraft

2002

4866

21

Vindkraft

2003

4978

22

Vindkraft

2004

3190

23

Vindkraft

2005

4415

24

Vindkraft

2006

3740

25

Vindkraft

2007

4832

26

Vindkraft

2008

331800

27

Vindkraft

2009

324400

28

Vindkraft

2010

308900

29

Vindkraft

2011

352700

30

Vindkraft

2012

344400

31

Vindkraft

2013

277800

32

Vindkraft

2014

352400

33

Vindkraft

2015

385200

34

Vindkraft

2016

313300

35

Vindkraft

2017

365600

36

Vindkraft

2018

300000

37

Vindkraft

2019

329700

38

Biogas

2001

53410

39

Biogas

2002

56260

40

Biogas

2003

54630

41

Biogas

2004

52610

42

Biogas

2005

53390

43

Biogas

2006

54320

44

Biogas

2007

56060

45

Biogas

2008

59590

46

Biogas

2009

62490

47

Biogas

2010

57330

48

Biogas

2011

58850

49

Biogas

2012

58890

50

Biogas

2013

58240

51

Biogas

2014

51680

52

Biogas

2015

48440

53

Biogas

2016

50940

54

Biogas

2017

48720

55

Biogas

2018

46990

56

Biogas

2019

47320

57

Solvärme

2001

29,00

58

Solvärme

2002

268,9

59

Solvärme

2003

305,1

60

Solvärme

2004

232,1

61

Solvärme

2005

193,6

62

Solvärme

2006

447,9

63

Solvärme

2007

430,9

64

Solvärme

2008

507,3

65

Solvärme

2009

541,7

66

Solvärme

2010

443,7

67

Solvärme

2011

496,3

68

Solvärme

2012

426,6

69

Solvärme

2013

508,7

70

Solvärme

2014

499,7

71

Solvärme

2015

413,7

72

Solvärme

2016

419,7

73

Solvärme

2017

446,7

74

Solvärme

2018

540,7

75

Solvärme

2019

386,7

76

Solel

2008

229,8

77

Solel

2009

288,5

78

Solel

2010

398,4

79

Solel

2011

425,2

80

Solel

2012

471,5

81

Solel

2013

622,2

82

Solel

2014

694,0

83

Solel

2015

915,2

84

Solel

2016

1421

85

Solel

2017

1684

86

Solel

2018

2168

87

Solel

2019

4598

Datakälla: Vattenfall, Vindstat, Eon, VA SYD, SYSAV, Hagavik, Länsstyrelsen

Kommentar

Energin från förnybara källor uppgick under år 2019 till cirka 380 GWh vilket var en ökning jämfört med året innan men samtidigt strax under det årliga medelvärdet, 390 GWh, för år 2008 - 2019. Under år 2015 genererades mer energi från sol, vind och biogas än något annat år under den redovisade perioden, 435 GWh.

År 2008 togs vindkraftsparken på Lillgrund i drift vilket tydligt kan ses i diagrammet. Några större förändringar har inte skett de senaste tolv åren utan energimängden från sol, vindkraft och biogas har pendlat kring 390 GWh per år.

Driftstatistik har hämtats från ett flertal producenter av vindkraft och biogas. Statistiken för solvärme och solel är beräknad produktion utifrån beviljade stöd av Länsstyrelsen.

Indikator SE.3.2.1
Senast uppdaterad: 2020-04-06