Förnybar och återvunnen energi

Här redovisas en sammanställning av tillgänglig statistik över den totala energin, som genereras lokalt inom kommunens gränser, från förnybara energislag samt energi som återvunnits.

Förnybar och återvunnen energi inom Malmös geografiska område

Rad-id Mätområde Datum Värde (GWh)

0

Totalt

2001

1056

1

Totalt

2002

1008

2

Totalt

2003

1453

3

Totalt

2004

1652

4

Totalt

2005

1581

5

Totalt

2006

1654

6

Totalt

2007

1703

7

Totalt

2008

2195

8

Totalt

2009

2322

9

Totalt

2010

2087

10

Totalt

2011

2198

11

Totalt

2012

2210

12

Totalt

2013

2163

13

Totalt

2014

2222

14

Totalt

2015

2351

15

Totalt

2016

2130

16

Totalt

2017

2201

17

Totalt

2018

2078

18

Totalt

2019

2266

19

Totalt

2020

2630

20

Avfall förnybart

2001

364,7

21

Avfall förnybart

2002

347,4

22

Avfall förnybart

2003

614,7

23

Avfall förnybart

2004

746,1

24

Avfall förnybart

2005

682,7

25

Avfall förnybart

2006

761,7

26

Avfall förnybart

2007

812,1

27

Avfall förnybart

2008

912,3

28

Avfall förnybart

2009

1105

29

Avfall förnybart

2010

1026

30

Avfall förnybart

2011

1079

31

Avfall förnybart

2012

1077

32

Avfall förnybart

2013

1102

33

Avfall förnybart

2014

1008

34

Avfall förnybart

2015

1025

35

Avfall förnybart

2016

985,8

36

Avfall förnybart

2017

970,4

37

Avfall förnybart

2018

882,3

38

Avfall förnybart

2019

855,6

39

Avfall förnybart

2020

1054

40

Avfall

2001

196,4

41

Avfall

2002

187,1

42

Avfall

2003

331,0

43

Avfall

2004

401,8

44

Avfall

2005

367,6

45

Avfall

2006

410,1

46

Avfall

2007

437,3

47

Avfall

2008

491,3

48

Avfall

2009

595,3

49

Avfall

2010

552,6

50

Avfall

2011

580,9

51

Avfall

2012

579,7

52

Avfall

2013

593,3

53

Avfall

2014

666,4

54

Avfall

2015

712,2

55

Avfall

2016

579,0

56

Avfall

2017

522,5

57

Avfall

2018

494,1

58

Avfall

2019

619,5

59

Avfall

2020

726,6

60

Biobränsle

2001

283,8

61

Biobränsle

2002

250,4

62

Biobränsle

2003

291,7

63

Biobränsle

2004

279,2

64

Biobränsle

2005

307,2

65

Biobränsle

2006

266,7

66

Biobränsle

2007

249,2

67

Biobränsle

2008

262,4

68

Biobränsle

2009

138,6

69

Biobränsle

2010

0,000

70

Biobränsle

2011

0,605

71

Biobränsle

2012

30,89

72

Biobränsle

2013

27,95

73

Biobränsle

2014

33,21

74

Biobränsle

2015

77,54

75

Biobränsle

2016

101,1

76

Biobränsle

2017

172,2

77

Biobränsle

2018

139,6

78

Biobränsle

2019

170,1

79

Biobränsle

2020

176,1

80

Spillvärme

2001

157,1

81

Spillvärme

2002

158,2

82

Spillvärme

2003

152,4

83

Spillvärme

2004

165,3

84

Spillvärme

2005

165,0

85

Spillvärme

2006

156,2

86

Spillvärme

2007

142,2

87

Spillvärme

2008

137,2

88

Spillvärme

2009

82,85

89

Spillvärme

2010

125,2

90

Spillvärme

2011

117,8

91

Spillvärme

2012

108,6

92

Spillvärme

2013

91,12

93

Spillvärme

2014

103,3

94

Spillvärme

2015

99,00

95

Spillvärme

2016

97,80

96

Spillvärme

2017

118,1

97

Spillvärme

2018

155,9

98

Spillvärme

2019

158,7

99

Spillvärme

2020

144,7

100

Värmepump

2001

0,479

101

Värmepump

2002

3,453

102

Värmepump

2003

3,669

103

Värmepump

2004

3,171

104

Värmepump

2005

0,568

105

Värmepump

2006

0,971

106

Värmepump

2007

0,865

107

Värmepump

2008

0,000

108

Värmepump

2009

12,53

109

Värmepump

2010

16,08

110

Värmepump

2011

7,131

111

Värmepump

2012

10,22

112

Värmepump

2013

11,67

113

Värmepump

2014

6,005

114

Värmepump

2015

1,929

115

Värmepump

2016

0,358

116

Värmepump

2017

1,649

117

Värmepump

2018

56,79

118

Värmepump

2019

80,44

119

Värmepump

2020

113,7

120

Vindkraft

2001

0,382

121

Vindkraft

2002

4,866

122

Vindkraft

2003

4,978

123

Vindkraft

2004

3,190

124

Vindkraft

2005

4,415

125

Vindkraft

2006

3,740

126

Vindkraft

2007

4,832

127

Vindkraft

2008

331,8

128

Vindkraft

2009

324,4

129

Vindkraft

2010

308,9

130

Vindkraft

2011

352,7

131

Vindkraft

2012

344,4

132

Vindkraft

2013

277,8

133

Vindkraft

2014

352,4

134

Vindkraft

2015

385,2

135

Vindkraft

2016

313,3

136

Vindkraft

2017

365,6

137

Vindkraft

2018

300,0

138

Vindkraft

2019

329,7

139

Vindkraft

2020

358,8

140

Biogas

2001

53,41

141

Biogas

2002

56,26

142

Biogas

2003

54,63

143

Biogas

2004

52,61

144

Biogas

2005

53,39

145

Biogas

2006

54,32

146

Biogas

2007

56,06

147

Biogas

2008

59,59

148

Biogas

2009

62,49

149

Biogas

2010

57,33

150

Biogas

2011

58,85

151

Biogas

2012

58,89

152

Biogas

2013

58,24

153

Biogas

2014

51,68

154

Biogas

2015

48,44

155

Biogas

2016

50,94

156

Biogas

2017

48,72

157

Biogas

2018

46,99

158

Biogas

2019

47,32

159

Biogas

2020

46,90

160

Solvärme

2001

0,0290

161

Solvärme

2002

0,269

162

Solvärme

2003

0,305

163

Solvärme

2004

0,232

164

Solvärme

2005

0,194

165

Solvärme

2006

0,448

166

Solvärme

2007

0,431

167

Solvärme

2008

0,507

168

Solvärme

2009

0,542

169

Solvärme

2010

0,444

170

Solvärme

2011

0,496

171

Solvärme

2012

0,427

172

Solvärme

2013

0,509

173

Solvärme

2014

0,500

174

Solvärme

2015

0,414

175

Solvärme

2016

0,420

176

Solvärme

2017

0,447

177

Solvärme

2018

0,541

178

Solvärme

2019

0,387

179

Solvärme

2020

0,387

180

Solel

2008

0,230

181

Solel

2009

0,288

182

Solel

2010

0,398

183

Solel

2011

0,425

184

Solel

2012

0,471

185

Solel

2013

0,622

186

Solel

2014

0,694

187

Solel

2015

0,915

188

Solel

2016

1,421

189

Solel

2017

1,684

190

Solel

2018

2,168

191

Solel

2019

4,632

192

Solel

2020

8,550

Datakälla: Vindstat, Vattenfall, Eon, VA SYD, SYSAV, Hagavik, Länsstyrelsen Skåne

Kommentar

Den förnybara och återvunna energin som genereras inom Malmös geografiska område uppgick år 2020 till nästan 2 630 GWh vilket var en ökning jämfört med tidigare år. Totalt sett har den förnybara och återvunna energin tidigare inte förändrats så mycket utan under perioden 2008-2019 legat på omkring 2 200 GWh årligen.

Driftstatistik har hämtats från ett flertal producenter som levererar energi med förnybart ursprung eller återvunnen energi. Statistiken för solvärme och solel är beräknad produktion utifrån beviljade stöd av Länsstyrelsen.

Det råder olika meningar om hur mycket av det brända avfallet som kan anses vara förnybart. Enligt Energimyndigheten har avfallet förnybart ursprung till cirka 85 % avseende vikten och till knappt 60 % avseende energin. För år 2013 och tidigare används 65 % som schablon för hur stor del av det brända avfallet som anses ha förnybart ursprung. Från och med år 2014 mäter SYSAV den fossila andelen i rökgaserna. Men även den del av avfallet som har fossilt ursprung återvinns genom energiåtervinning.

Nyckeltal SE.3.2.2
Senast uppdaterad: 2021-04-07