Kemikalier och miljögifter

Kemikalier ingår i mängder av produkter och material i dagens samhälle. Vissa ämnen är farliga för levande organismer och kan orsaka allergier och sjukdomar samt kan även påverka arvsmassa och störa fortplantning.

11 nyckeltal utvecklas positivt

FörbättringBly

NyckeltalSE.8.1.1
NyckeltalSE.8.1.2
NyckeltalSE.8.1.3
NyckeltalSE.8.1.4

FörbättringPAH

NyckeltalSE.8.1.5

FörbättringPCB

NyckeltalSE.8.1.6
NyckeltalSE.8.2.1
NyckeltalSE.8.2.2
NyckeltalSE.8.2.3
NyckeltalSE.8.4.2
Huvudområde SE.8
Senast uppdaterad: 2021-12-20