Kemikalier och miljögifter

Kemikalier ingår i mängder av produkter och material i dagens samhälle. Vissa ämnen är farliga för levande organismer och kan orsaka allergier och sjukdomar samt kan även påverka arvsmassa och störa fortplantning.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

22 nyckeltal utvecklas positivt

FörbättringBly

IndikatorSE.8.1.1
IndikatorSE.8.1.2
IndikatorSE.8.1.3
IndikatorSE.8.1.4

FörbättringPAH

IndikatorSE.8.1.5

FörbättringPCB

IndikatorSE.8.1.6
IndikatorSE.8.2.1
IndikatorSE.8.2.2
IndikatorSE.8.2.3
IndikatorSE.8.4.2
Huvudområde SE.8
Senast uppdaterad: 2021-06-18