Gå till sidinnehåll
Malmö stadMiljöbarometern
Delområde SE.8.6

Förekomst av farliga ämnen

Övergripande statistik avseende kemiska produkter finns i Kemikalieinspektionens produktregister och uppgifter avseende bekämpningsmedelsanvändningen rapporteras till kommunens miljöförvaltning vilka sammanställts och redovisas här.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt
Senast uppdaterad: 2020-01-30