Förekomst av farliga ämnen

Övergripande statistik avseende kemiska produkter finns i Kemikalieinspektionens produktregister och uppgifter avseende bekämpningsmedelsanvändningen rapporteras till kommunens miljöförvaltning vilka sammanställts och redovisas här.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Nyckeltal

CMR-ämnen

IndikatorSE.8.6.1

Antal kemiska produkter med CMR-ämnen importerade eller tillverkade av företag i Malmö

Trend: FörsämringFörsämring sedan 1996
Senaste värdet: 1994 stycken2018

Kemiska produkter

IndikatorSE.8.6.2

Antal kemiska produkter anmälda till produktregistret av företag i Malmö

Senaste värdet: 13839 stycken2018

Bekämpningsmedel

IndikatorSE.8.6.3

Antal tillstånd och anmälningar avseende användning av bekämpningsmedel i Malmö

Senaste värdet: 306 stycken2019
Senast uppdaterad: 2020-01-30