CMR-ämnen

Kemikalieinspektionen har information om antal kemiska produkter med CMR-ämnen som är importerade eller tillverkade av företag i Malmö och uppgifterna nedan är hämtade därifrån.

Antal kemiska produkter med CMR-ämnen importerade eller tillverkade av företag i Malmö

Rad-id Datum Värde (stycken)

0

1996

970

1

1997

964

2

1998

848

3

1999

845

4

2000

949

5

2001

904

6

2002

819

7

2003

789

8

2004

813

9

2005

774

10

2006

774

11

2007

778

12

2008

814

13

2009

869

14

2010

872

15

2011

886

16

2012

817

17

2013

848

18

2014

954

19

2015

1141

20

2016

1225

21

2017

1544

22

2018

1994

23

2019

1923

Datakälla: Kemikalieinspektionen

Kommentar

Antalet kemiska produkter med CMR-ämnen, som importeras eller tillverkas av företag i Malmö, minskade under år 2019 och uppgick till 1923 stycken. Detta var dock det näst högsta antalet under den senaste tjugoårsperioden. I Malmö har antalet registrerade produkter med CMR-ämnen varierat en del mellan åren. Antalet sjönk under mitten av den redovisade tidsperioden men har därefter ökat igen. Speciellt under år 2015-2018 har ökningen varit stor. Totalt sett har antalet kemiska produkter med CMR-ämnen som hanteras av företag i Malmö ökat med 98 procent sedan år 1996. I Sverige som helhet hanteras ungefär tio gånger så många kemiska produkter med CMR-ämnen men där har däremot ökningen bara uppgått till 35 procent under samma tidsrymd.

CMR-ämnen är ämnen som är cancerframkallande, mutagena (genotoxiska) och reproduktionstoxiska. Under senare år har ett större antal ämnen tillkommit med harmoniserad klassificering som CMR. För att få jämförbara siffror med tidigare år har därför ny statistik tagits fram bakåt i tiden, enligt den nya klassificeringen. Detta innebär att vissa ämnen kommer att ingå i statistiken för tidigare år fast ämnet då inte var harmoniserat klassificerat enligt de tidigare reglerna. Ämnena hade då redan CMR egenskaper i praktiken, men dock inte regulatoriskt, och bör därför ändå vara med i statistiken.

Statistiken baseras på att företaget som registrerat införsel/tillverkning av kemiska produkter är beläget i kommunen. Den faktiska användningen av dessa ämnen i kommunen framgår inte men en minskad import/tillverkning kan ändå anses ha en viss positiv inverkan på minskad användning.

Nyckeltal SE.8.6.1
Senast uppdaterad: 2021-02-02