Olyckor med utsläpp av farligt ämne

Räddningstjänsten Syd har information om antal olyckor som sker årligen och uppgifterna nedan är hämtade från dem.

Antal olyckor med utsläpp av farligt ämne

Rad-id Datum Värde (stycken)

0

1990

72

1

1991

69

2

1992

55

3

1993

60

4

1994

68

5

1995

80

6

1996

113

7

1997

127

8

1998

101

9

1999

156

10

2000

106

11

2001

118

12

2002

98

13

2003

107

14

2004

104

15

2005

91

16

2006

65

17

2007

56

18

2008

61

19

2009

33

20

2010

39

21

2011

46

22

2012

38

23

2013

38

24

2014

49

25

2015

57

26

2016

62

27

2017

57

28

2018

32

29

2019

21

30

2020

22

Datakälla: Räddningstjänsten Syd

Kommentar

Antalet olyckor med utsläpp av farligt ämne ökade med en under år 2020 och uppgick därmed till 22 stycken under detta år. Föregående år, 2019, uppvisade det lägsta antalet, 21 stycken, som redovisats under hela perioden sedan år 1990. Under år 2015 till 2017 uppgick de till cirka 60 stycken årligen medan de under åren 2009-2014 låg mellan 33 och 50 stycken. Före år 2009 var antalet olyckor med farligt ämne fler än 55 varje år och mellan år 1996 och 2005 var de som flest med en topp på 156 stycken år 1999.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gjorde under år 2017 om klassningar avseende en del händelser. Detta kan framöver bland annat innebära att några fler händelser hamnar i den visade kategorin då även händelser avseende överhängande fara ska ingå.

Nyckeltal SE.8.4.1
Senast uppdaterad: 2021-01-27