Klimat

Klimatet har varierat under jordens hela historia men det senaste seklet har människans verksamhet påverkat utvecklingen i allt större utsträckning.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Alla nyckeltal

NyckeltalSE.1.1.1
NyckeltalSE.1.1.2
NyckeltalSE.1.1.3
NyckeltalSE.1.1.4
NyckeltalSE.1.1.5
NyckeltalSE.1.1.6
NyckeltalSE.1.1.11
NyckeltalSE.1.1.7
NyckeltalSE.1.1.8
NyckeltalSE.1.1.9
NyckeltalSE.1.1.10
NyckeltalSE.1.2.1
NyckeltalSE.1.2.10
NyckeltalSE.1.2.7
NyckeltalSE.1.2.8
NyckeltalSE.1.3.1
NyckeltalSE.1.3.2
Huvudområde SE.1
Senast uppdaterad: 2021-07-15