Klimat

Klimatet har varierat under jordens hela historia men det senaste seklet har människans verksamhet påverkat utvecklingen i allt större utsträckning.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt

Alla nyckeltal

IndikatorSE.1.1.1
IndikatorSE.1.1.2
IndikatorSE.1.1.3
IndikatorSE.1.1.4
IndikatorSE.1.1.5
IndikatorSE.1.1.6
IndikatorSE.1.1.11
IndikatorSE.1.1.7
IndikatorSE.1.1.8
IndikatorSE.1.1.9
IndikatorSE.1.1.10
IndikatorSE.1.2.1
IndikatorSE.1.2.10
IndikatorSE.1.2.7
IndikatorSE.1.2.8
IndikatorSE.1.3.1
IndikatorSE.1.3.2
IndikatorSE.1.3.3
Huvudområde SE.1
Senast uppdaterad: 2021-03-12