Globalstrålning

Uppgifterna på globalstrålning som redovisas här är beräknade utifrån mätningar vid Miljöförvaltningens meteorologiska mast i Heleneholm i Malmö.

Globalstrålning i Malmö

Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI
Senaste värdet:
1168 kWh/m² (2020).
Utgångsvärde:
964,4 kWh/m² (1992).

Kommentar

Diagrammet redovisar ackumulerad globalstrålning för hela år. År 2020 uppvisar den högsta globalstrålningen i Malmö under hela den redovisade perioden. En ökande trend avseende globalstrålningen i Malmö kan utläsas av diagrammet då globalstrålningen i princip legat över normalvärdet för år 1961-1990 alltsedan år 2000.

Globalstrålning är den totala mängden solstrålning som träffar en horisontell yta och är summan av den direkta solstrålningen och den diffusa strålningen från övriga himlavalvet. Den blå referenslinjen visar genomsnittet av globalstrålningen för åren 1961-1990 i Malmö.

Nyckeltal SE.1.1.7
Senast uppdaterad: 2021-02-21