Graddagar för kylning

Uppgifterna som redovisas här är beräknade utifrån temperaturmätningar vid Miljöförvaltningens meteorologiska mast i Heleneholm i Malmö.

Graddagar för kylning i Malmö

Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI
Senaste värdet:
50 graddagtal (2020).
Utgångsvärde:
50 graddagtal (1992).

Kommentar

Antalet graddagar för kylning uppgick till 50 stycken under år 2020 vilket är ett av de högre värdena under den redovisade perioden. Under år 2018 var kylbehovet ovanligt stort i Malmö, 110 graddagar, vilket orsakades av den varma sommaren. En svagt ökande trend avseende antalet graddagar för kylning kan utläsas ur diagrammet.

Graddagar ger ett mått på hur temperaturen för en viss tidsperiod har avvikit mot den normala temperaturen för en specifik ort. Graddagar för kylning är ett mått som används i energisammanhang för att uppskatta behovet av kylning i bostäder och kontor. Det är skillnaden mellan dygnsmedeltemperaturen och tröskelvärdet 20 °C, summerat över ett helt år.

Nyckeltal SE.1.1.10
Senast uppdaterad: 2021-02-21