Havsnivå

Här redovisas nettoeffekten av havshöjningen och landsänkningen som sker i Skåne. Havsvattenståndet mäts på en station vid Klagshamn sedan år 1930 av SMHI.

Havsytans nivå vid Klagshamn

Datakälla: SMHI
Senaste värdet:
22,2 cm (2020).
Utgångsvärde:
7,3 cm (1930).

Kommentar

De femtio första åren av mätperioden uppvisar inte någon tydlig trend avseende havsnivån vid Klagshamn i Malmö. Under den senare delen av den redovisade perioden, från ungefär 1970-talet, kan däremot en tydlig tendens till höjning av havsnivån ses.

Nyckeltal SE.1.1.2
Senast uppdaterad: 2021-02-18