Medeltemperatur

Uppgifterna på medeltemperatur som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö.

Årsmedeltemperatur i Malmö

Rad-id Temperatur Senaste värdet (°C) Datum

0

Störst under perioden

 10,9

2022

1

Årsvärde

 10,9

2020

2

Normalvärde 1961-1990

 7,80

2022

3

Minst under perioden

 7,71

2022

Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

År 2020 uppvisade den högsta årsmedeltemperaturen, 10,9 grader Celsius, under hela den redovisade perioden sedan år 1992. Den tidigare högsta åremedeltemperaturen stod år 2014 för. En svagt ökande trend av medeltemperaturen i Malmö kan utläsas av diagrammet för den redovisade perioden.

Den blå referenslinjen visar genomsnittet av årsmedeltemperaturen för åren 1961-1990 i Malmö, enligt SMHI.

Nyckeltal SE.1.1.3
Senast uppdaterad: 2021-02-21