Medeltemperatur

Uppgifterna på medeltemperatur som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö.

Årsmedeltemperatur i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (°C)

0

Årsvärde

1992

9,72

1

Årsvärde

1993

8,28

2

Årsvärde

1994

9,33

3

Årsvärde

1995

9,07

4

Årsvärde

1996

7,71

5

Årsvärde

1997

8,95

6

Årsvärde

1998

8,83

7

Årsvärde

1999

9,54

8

Årsvärde

2000

9,90

9

Årsvärde

2001

8,91

10

Årsvärde

2002

9,62

11

Årsvärde

2003

9,18

12

Årsvärde

2004

9,24

13

Årsvärde

2005

9,38

14

Årsvärde

2006

9,93

15

Årsvärde

2007

10,1

16

Årsvärde

2008

10,2

17

Årsvärde

2009

9,50

18

Årsvärde

2010

7,85

19

Årsvärde

2011

9,57

20

Årsvärde

2012

9,09

21

Årsvärde

2013

9,25

22

Årsvärde

2014

10,8

23

Årsvärde

2015

10,0

24

Årsvärde

2016

9,90

25

Årsvärde

2017

9,60

26

Årsvärde

2018

10,6

27

Årsvärde

2019

10,6

28

Årsvärde

2020

10,9

29

Normalvärde 1961-1990

1992

7,80

30

Normalvärde 1961-1990

2022

7,80

31

Störst under perioden

1992

10,9

32

Störst under perioden

2022

10,9

33

Minst under perioden

1992

7,71

34

Minst under perioden

2022

7,71

Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

År 2020 uppvisade den högsta årsmedeltemperaturen, 10,9 grader Celsius, under hela den redovisade perioden sedan år 1992. Den tidigare högsta åremedeltemperaturen stod år 2014 för. En svagt ökande trend av medeltemperaturen i Malmö kan utläsas av diagrammet för den redovisade perioden.

Den blå referenslinjen visar genomsnittet av årsmedeltemperaturen för åren 1961-1990 i Malmö, enligt SMHI.

Nyckeltal SE.1.1.3
Senast uppdaterad: 2021-02-21