Nederbörd

Uppgifterna på årsnederbörden som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö.

Årsnederbörd i Malmö

Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI
Senaste värdet:
588 mm (2020).
Utgångsvärde:
496 mm (1992).

Kommentar

Under år 2020 var den samlade nederbördsmängden i nivå med normalvärdet. En svagt minskande trend av årsnederbörden i Malmö kan utläsas av diagrammet för den redovisade perioden.

Den blå referenslinjen visar genomsnittet av årsnederbörden för åren 1961-1990 i Malmö, enligt SMHI.

Nyckeltal SE.1.1.1
Senast uppdaterad: 2021-02-22