Tropisk natt

Uppgifterna på tropiska nätter som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö.

Antal tropiska nätter i Malmö

Datakälla: Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
0 stycken (2020).
Utgångsvärde:
1 stycken (1992).

Kommentar

Under år 2020 förekom inte någon tropisk natt. Som mest har har antalet varit 6 stycken vilket inträffade under år 1994 och 2018. Av samtliga 28 redovisade år uppträdde tropiska nätter bara under 10 år.

Tropisk natt är när temperaturen inte understiger 20 °C under hela natten.

Nyckeltal SE.1.1.11
Senast uppdaterad: 2021-02-21