Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per invånare år 2005

Beräkningen av konsumtionsbaserad klimatpåverkan utgår från vad konsumtionen ger upphov till oavsett var i världen utsläppen sker.

Totala konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp för Malmö per invånare

Datakälla: Stockholm Environment Institute, SEI, och Miljöförvaltningen, Malmö stad
Senaste värdet:
13,4 ton/person (2005).
Utgångsvärde:
13,4 ton/person (2005).

Kommentar

Konsumtionsbaserade beräkningar av växthusgasutsläppen innebär att man tittar på den miljöpåverkan som uppstår genom vår totala konsumtion av varor och tjänster (såsom livsmedel, boende, transporter mm). I beräkningarna inkluderas därmed även vår import. Man tar alltså inte bara hänsyn till de utsläpp som sker inom ett visst geografiskt område. Årliga utsläppsberäkningar med konsumtionsperspektivet på kommunal nivå finns inte.

I en rapport från Stockholm Environment Institute undersöks skillnaden mellan den nationella utsläppsrapporteringen och utsläppen enligt konsumtionsperspektivet för fyra större städer i Sverige, däribland Malmö. Skillnaden uppgår till hela 200 procent högre utsläpp med konsumtionsperspektivet för Malmös del (övriga städer ligger på mellan 100 och 440 %) . Vid en jämförelse med Miljöförvaltningens utsläppsberäkningar ger de konsumtionsbaserade beräkningarna 150 procents högre resultat.

Nyckeltal SE.1.2.6
Senast uppdaterad: 2017-05-18