Övriga växthusgasutsläpp per invånare RUS

RUS tillhandahåller uppgifter om luftföroreningar på kommunnivå ur den nationella databasen för luftutsläpp. Uppgifterna för Malmö är hämtade därifrån.

Totalt utsläpp av övriga växthusgaser per sektor och per invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton/person)

0

Totalt

1990

0,581

1

Totalt

2000

0,517

2

Totalt

2005

0,449

3

Totalt

2010

0,339

4

Totalt

2011

0,323

5

Totalt

2012

0,324

6

Totalt

2013

0,313

7

Totalt

2014

0,297

8

Totalt

2015

0,288

9

Totalt

2016

0,297

10

Totalt

2017

0,297

11

Totalt

2018

0,257

12

El och fjärrvärme

1990

0,019

13

El och fjärrvärme

2000

0,017

14

El och fjärrvärme

2005

0,024

15

El och fjärrvärme

2010

0,029

16

El och fjärrvärme

2011

0,028

17

El och fjärrvärme

2012

0,027

18

El och fjärrvärme

2013

0,027

19

El och fjärrvärme

2014

0,026

20

El och fjärrvärme

2015

0,027

21

El och fjärrvärme

2016

0,024

22

El och fjärrvärme

2017

0,027

23

El och fjärrvärme

2018

0,025

24

Egen uppvärmning

1990

0,004

25

Egen uppvärmning

2000

0,003

26

Egen uppvärmning

2005

0,002

27

Egen uppvärmning

2010

0,002

28

Egen uppvärmning

2011

0,002

29

Egen uppvärmning

2012

0,002

30

Egen uppvärmning

2013

0,002

31

Egen uppvärmning

2014

0,002

32

Egen uppvärmning

2015

0,001

33

Egen uppvärmning

2016

0,001

34

Egen uppvärmning

2017

0,001

35

Egen uppvärmning

2018

0,001

36

Industri

1990

0,090

37

Industri

2000

0,055

38

Industri

2005

0,015

39

Industri

2010

0,011

40

Industri

2011

0,011

41

Industri

2012

0,011

42

Industri

2013

0,010

43

Industri

2014

0,010

44

Industri

2015

0,009

45

Industri

2016

0,009

46

Industri

2017

0,009

47

Industri

2018

0,009

48

Transporter

1990

0,036

49

Transporter

2000

0,022

50

Transporter

2005

0,015

51

Transporter

2010

0,008

52

Transporter

2011

0,008

53

Transporter

2012

0,008

54

Transporter

2013

0,007

55

Transporter

2014

0,007

56

Transporter

2015

0,008

57

Transporter

2016

0,008

58

Transporter

2017

0,007

59

Transporter

2018

0,007

60

Arbetsmaskiner

1990

0,003

61

Arbetsmaskiner

2000

0,003

62

Arbetsmaskiner

2005

0,002

63

Arbetsmaskiner

2010

0,002

64

Arbetsmaskiner

2011

0,002

65

Arbetsmaskiner

2012

0,002

66

Arbetsmaskiner

2013

0,002

67

Arbetsmaskiner

2014

0,002

68

Arbetsmaskiner

2015

0,002

69

Arbetsmaskiner

2016

0,002

70

Arbetsmaskiner

2017

0,002

71

Arbetsmaskiner

2018

0,002

72

Produktanvändning

1990

0,012

73

Produktanvändning

2000

0,089

74

Produktanvändning

2005

0,124

75

Produktanvändning

2010

0,116

76

Produktanvändning

2011

0,109

77

Produktanvändning

2012

0,125

78

Produktanvändning

2013

0,121

79

Produktanvändning

2014

0,124

80

Produktanvändning

2015

0,124

81

Produktanvändning

2016

0,123

82

Produktanvändning

2017

0,122

83

Produktanvändning

2018

0,114

84

Jordbruk

1990

0,039

85

Jordbruk

2000

0,028

86

Jordbruk

2005

0,025

87

Jordbruk

2010

0,022

88

Jordbruk

2011

0,022

89

Jordbruk

2012

0,021

90

Jordbruk

2013

0,021

91

Jordbruk

2014

0,022

92

Jordbruk

2015

0,019

93

Jordbruk

2016

0,019

94

Jordbruk

2017

0,020

95

Jordbruk

2018

0,018

96

Avfall och avlopp

1990

0,379

97

Avfall och avlopp

2000

0,300

98

Avfall och avlopp

2005

0,241

99

Avfall och avlopp

2010

0,149

100

Avfall och avlopp

2011

0,141

101

Avfall och avlopp

2012

0,129

102

Avfall och avlopp

2013

0,123

103

Avfall och avlopp

2014

0,105

104

Avfall och avlopp

2015

0,097

105

Avfall och avlopp

2016

0,110

106

Avfall och avlopp

2017

0,108

107

Avfall och avlopp

2018

0,081

Datakälla: RUS, Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet

Kommentar

Utsläppen av övriga växthusgaser per person minskade återigen i Malmö under år 2018. Dock ökade utsläppen något år 2016 och 2017 jämfört med år 2015. Totalt sett uppgår minskningen till 324 kg/per person mellan år 1990 och 2018. Malmös befolkningsökning på cirka 5000 personer årligen, sedan år 2006, bidrar dock till denna minskning.

De övriga växthusgaser som RUS redovisar är metan (CH4), lustgas (N2O), fluorkolväten (HFC), perfluorkarboner (PFC) samt svavelhexaflourid (SF6).

Nyckeltal SE.1.2.11
Senast uppdaterad: 2020-11-29