Luft

Luftens kvalitet påverkar i hög grad omgivningen och människors hälsa. Dålig luftkvalitet kan även ge upphov till skador på växter, kulturvärden och byggnadsmaterial.

Alla nyckeltal

NyckeltalSE.2.1.1
NyckeltalSE.2.1.2
NyckeltalSE.2.1.3
NyckeltalSE.2.1.4
NyckeltalSE.2.1.5
NyckeltalSE.2.1.6
NyckeltalSE.2.1.7
NyckeltalSE.2.1.8
NyckeltalSE.2.1.16
NyckeltalSE.2.1.9
NyckeltalSE.2.1.10
NyckeltalSE.2.1.11

FörbättringBly

NyckeltalSE.2.1.12

FörbättringPAH

NyckeltalSE.2.1.13
NyckeltalSE.2.1.14
NyckeltalSE.2.1.15
NyckeltalSE.2.2.1
NyckeltalSE.2.2.2
NyckeltalSE.2.2.4
NyckeltalSE.2.2.5
NyckeltalSE.2.3.1
NyckeltalSE.2.3.2

FörbättringBly

NyckeltalSE.2.3.3
NyckeltalSE.2.3.4
NyckeltalSE.2.3.5
NyckeltalSE.2.3.6
NyckeltalSE.2.3.7
NyckeltalSE.2.4.1
NyckeltalSE.2.4.2
NyckeltalSE.2.4.4
Huvudområde SE.2
Senast uppdaterad: 2021-12-16