Deposition

Uppgifter på nedfall av försurande ämnen och tungmetaller i Malmö redovisas här. Statistiken omfattar svavel, kväve, bly, kadmium, krom, arsenik samt nickel och avser i huvudsak våtdeposition via nederbörd.

Delområde SE.2.3
Senast uppdaterad: 2021-10-29