Arsenik

Försurande ämnen och tungmetaller har undersökts under fyra perioder sedan sekelskiftet. Årsdepositionen för mätplatsen i centrala Malmö redovisas här samt tre andra mätplatser som jämförelse.

Beräknad årsdeposition av arsenik

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2000.
Senaste värdet:
83 µg/m² (2015).
Utgångsvärde:
210 µg/m² (2000).

Kommentar

Den årliga arsenikdepositionen har minskat, speciellt mellan de första två mätperioderna år 1999-2000 och år 2004-2005. Totalt sett har minskningen uppgått till 60 procent på mätplatsen i Malmö. Resultatet från de två mätplatser, vilka redovisas som jämförelse, ser lite olika ut. Vid mätplatsen i Arup ses också en minskning medan mätplatsen i Vavihill visar på höga värden de senaste två mätkampanjerna. Vid den senaste undersökningen uppgick arsenikdepositionen till 83 µg/m² på mätplatsen i Malmö medan den var 190 µg/m² på mätplatsen i Vavihill.

Undersökningarna har skett under ett hydrologiskt år det vill säga från och med oktober månad till och med september månad följande år.

Nyckeltal SE.2.3.6
Senast uppdaterad: 2021-10-29